ZSG W BARTNIKACH
Nawigacja
Organizacja pracy szko造
Strona g堯wna
Szko豉 Podstawowa: dokumentacja szko造
Gimnazjum:dokumentacja szko造
Publikacje nauczycielskie WZO
Bilioteka szkolna
安ietlica w ZSG
Wykaz podr璚znik闚 dla ZSG
WF Bartniki
Jana Kwieci雟kiego - patron szko造
Przedszkole Publiczne w Bartnikach
Kontakt
Szkolne projekty i prezentacje
Specjali軼i radz
Forum
Przyroda - informacje dla ucznia
 Artyku造: Moja Szko豉
HARMONOGRAM GIMNAZJALNYCH PROJEKT紟 EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Harmonogram gimnazjalnych projekt闚 edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 w ZSG im. Jana Kwieci雟kiego w Bartnikach.


TEMAT PROJEKTU

KLASA

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA

Czy Polska jest krajem
atrakcyjnym turystycznie?

IIIA
IIIB

historia, geografia

X-V

Czas 安i徠 Bo瞠go Narodzenia

I-III
GIM

j瞛yk polski, plastyka,muzyka, j瞛yk angielski, j瞛yk niemiecki

X-XII

Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

IIIA
IIIB

biologia, chemia

XI-IV

Problemy wsp馧czesnej m這dzie篡 w powie軼iach pisarzy niemieckich

IIB

j瞛yk polski

IX-I

Nasza Gmina

IIA
IIB

wiedza o spo貫cze雟twie

III-IVII Szko豉 Nocnych Mark闚
ZAPROSZENIE

Zapraszam wszystkich ch皻nych gimnazjalist闚 do udzia逝
w II Szkole Nocnych Mark闚,
kt鏎a odb璠zie si w nocy z 18 na 19 maja 2012r.

Warunki uczestnictwa znajdziecie w regulaminie imprezy.

Zg這szenia przyjmuj do 30 kwietnia 2012

Angelika Bali雟ka


KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1 wrze郾ia 2011 - Rozpocz璚ie rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych.
23-31 grudnia 2011 - Zimowa przerwa 鈍i徠eczna.
31 stycznia 2012 - P馧roczna Rada Pedagogiczna Szko豉 Podstawowa i Gimnazjum.
31 stycznia 2012 - Koniec I semestru.
16-29 stycznia 2012 - Ferie zimowe.
5-10 kwietnia 2012 - Wiosenna przerwa 鈍i徠eczna.
3 kwietnia 2012 - Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki szko造 podstawowej.
24 kwietnia 2012 - Egzamin, cz窷 humanistyczna.
25 kwietnia 2012 - Egzamin, cz窷 matematyczno-przyrodnicza.
26 kwietnia 2012 - Egzamin, j瞛yk obcy.
22 czerwca 2012 - Rada Pedagogiczna ko鎍oworoczna.
29 czerwca 2012 - Rada Pedagogiczna podsumowuj帷a.
29 czerwca 2012 - Zako鎍zenie zaj耩 dydaktyczno wychowawczych.
30 czerwca - 31 sierpnia 2012 - Ferie letnie.

Dni wolne od zaj耩 dydaktyczno wychowawczych: 14 pa寮ziernika 2011, 31 pa寮ziernika 2011, 2 maja 2012, 8 czerwca 2012.

 

PLAN IMPREZ I UROCZYSTO列I

• 1 wrze郾ia 2011 - Rozpocz璚ie roku szkolnego.
奸ubowanie klas pierwszych SP - pa寮ziernik.
Otrz瘰iny klas pierwszych Gimnazjum - listopad.
• 11 listopada 2011 - Uroczysta warta przy grobie Patrona i przy grobie zas逝穎nych.
Akademia z okazji 安i皻a Niepodleg這軼i - listopad.
• 10 grudnia 2011 - Wsp鏊ne kol璠owanie, Spotkanie Bo穎narodzeniowe.
• 14 stycznia 2012 - Zabawa choinkowa.
Dzie Babci i Dziadka - stycze.
Ferie zimowe: Zaj璚ia sportowo-rekreacyjne - stycze.
Dzie kraj闚 angloj瞛ycznych - marzec.
• 28 marca 2012 - Dzie logopedy.
Konkurs recytatorski poezji religijnej - kwiecie.
Obchody 安i徠 Wielkanocnych - kwiecie.
Apel z okazji rocznicy 鄉ierci Jana Paw豉 II - kwiecie.
安i皻o Konstytucji 3 Maja - maj.
• 26 maja 2012 - 安i皻o szko造 Kwiecinki.
Dzie matki - maj.
Konkursy SKO - ca造 rok.
Konkursy biblioteczne - ca造 rok.
Kiermasz ksi捫ek - ca造 rok.
Apel po鈍i璚ony rocznicy 鄉ierci Patrona szko造 - czerwiec.
Dzie Dziecka i Dzie Sportu - czerwiec.
• 29 czerwca 2012 - Zako鎍zenie roku szkolnego.


HARMONOGRAM SPOTKA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

13 wrze郾ia 2011 - Zebranie.
9 listopada 2011 - Zebranie.
14 grudnia 2011
- Dzie otwarty.
1 lutego 2012
- Wywiad闚ka podsumowuj帷a pierwszy semestr.
28 marca 2012
- Dzie otwarty.
16 maja 2012
- Zebranie.


KONTAKT


PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

1 wrze郾ia 2011 – 31 sierpnia 2014r.


GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM

IM. JANA KWIECI垶KIEGO W BARTNIKACH

„Wspieramy tworzenie si m康rego, odpowiedzialnego cz這wieka z pasj.”

 1. Podstawa prawna:

Szkolny program wychowawczy stanowi za陰cznik do Statutu Zespo逝 Szkolno – Gimnazjalnego im. J. Kwieci雟kiego w Bartnikach.

Program zosta opracowany na podstawie:

- Ustawy o systemie o鈍iaty z 7 wrze郾ia 1991r. (Dz. U. z1996r. Nr 67 Poz. 329, Nr 106, Poz. 496 z p騧niejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 26 pa寮ziernika 1982 r. o post瘼owaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11 Poz. 109)

- Nowa podstawa programowa kszta販enia og鏊nego

- Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120)

- Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78)

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. Nr 3 Poz. 19 z p騧niejszymi zmianami)

- Rozporz康zenie MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. z 17 listopada 2010 Nr 228)

 1. Zadania szko造 i nauczycieli w realizacji szkolnego programu wychowawczego w gimnazjum.

Zadania szko造:

· integracja spo貫czno軼i szkolnej,

· kszta速owanie poczucia przynale積o軼i do wsp鏊noty lokalnej, narodowej, europejskiej i 鈍iatowej,

· kszta速owanie pozytywnych postaw wobec 鈔odowiska naturalnego,

· przygotowanie m這dzie篡 do 篡cia w szkole oraz do samodzielnego 篡cia w dzisiejszym wci捫 zmieniaj帷ym si 鈍iecie,

· skoordynowanie oddzia造wa wychowawczych domu, szko造 i 鈔odowiska r闚ie郾iczego,

· zapewnienie bezpiecze雟twa spo貫czno軼i szkolnej podczas zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych w szkole i poza ni jak te podczas przerw lekcyjnych,

· diagnozowanie przyczyn niepowodze szkolnych,

· rozw鎩 umiej皻no軼i spo貫cznych uczni闚,

· dostosowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej do potrzeb uczni闚 o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

· wsp馧praca z rodzicami,

· pomoc uczniom i rodzicom w pozyskiwaniu informacji o mo磧iwo軼iach kszta販enia w kraju i za granic,

· prowadzenie doradztwa zawodowego dostosowanego do warunk闚 dynamicznie zmieniaj帷ej si rzeczywisto軼i ekonomicznej

w kraju i za granic,

· obj璚ie uczni闚 pomoc psychologiczno – pedagogiczn adekwatnie do potrzeb,

· dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczni闚 powracaj帷ych z zagranicy oraz do potrzeb dzieci cudzoziemc闚 zamieszkuj帷ych w rejonie szko造,

· obj璚ie szczeg鏊n opiek uczni闚, kt鏎ych rodzice/opiekunowie przebywaj poza granicami kraju,

· stworzenie uczniom mo磧iwo軼i nauki drugiego j瞛yka obcego – j瞛. niemiecki,

· obj璚ie szczeg鏊n opiek uczni闚 znajduj帷ych si w trudnej sytuacji 篡ciowej.

 1. Priorytety.

Nadrz璠nym celem gimnazjum jest najpe軟iejszy rozw鎩 m這dego cz這wieka z pasj obejmuj帷y jego uczucia, emocje, sfer duchow

oraz sprawno嗆 fizyczn oraz dba這嗆 o zdrowie, a tak瞠 przygotowanie do 篡cia w zgodzie ze spo貫cze雟twem, przyrod i samym sob.

 

Absolwent naszej szko造:

· rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, pasje,

· utrzymuje poprawne kontakty z innymi lud幟i,

· jest tolerancyjny dla pozytywnych form odmienno軼i i indywidualno軼i,

· umie opanowa swoje uczucia i emocje,

· oznacza si empati i asertywno軼i,

· buduje mocne wi瞛i ze szko陰, miejscem zamieszkania, gmin, powiatem,

· zna i kultywuje tradycje i pi瘯no naszej ma貫j ojczyzny – wsi, gminy, regionu i kraju,

· anga簑je si w 篡cie spo貫czne,

· jest przygotowany do wykorzystania umiej皻no軼i i zdobytej wiedzy w 篡ciu codziennym,

· dokonuje samooceny i samokontroli,

· potrafi dokona wyboru dalszej edukacji oraz zawodu,

· sprawnie porusza si w 鈍iecie informacji,

· w豉軼iwie korzysta z nowych technologii,

· dostrzega problemy wsp馧czesnego 鈍iata i ustosunkowuje si do nich.

Obszar pracy wychowawczej szko造

Cele
szczeg馧owe

 

Formy
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji


Rozw鎩

intelektualny.

 

 

 

 

 

 

 1. Zapewnienie ka盥emu uczniowi poczucia bezpiecze雟twa, akceptacji, 篡czliwo軼i, przyja幡i.
 2. Kszta速owanie umiej皻no軼i uczenia si, gromadzenia, segregowania i weryfikacji zdobytych informacji.
 3. Rozw鎩 zdolno軼i, pasji i zainteresowa uczni闚.
 4. Budzenie wiary we w豉sne mo磧iwo軼i.
 5. Umo磧iwienie uczniom wykorzystania nabytej wiedzy, umiej皻no軼i i kompetencji poprzez udzia w konkursach, zaj璚iach pozalekcyjnych.

 

 

- integracja grupy

r闚ie郾iczej podczas

wsp鏊nej nauki i

zabawy,

- udzia uczni闚 w

uroczysto軼iach

szkolnych, apelach,

konkursach, zabawach,

- prezentacja osi庵ni耩

uczni闚 na forum klasy

szko造 i spo貫czno軼i

lokalnej,

- organizowanie imprez

klasowych i szkolnych,

wycieczek,

- udzia w zaj璚iach

pozalekcyjnych.

 

dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiot闚,

nauczyciele 鈍ietlicy,

pedagog szkolny, psycholog.

 

ca造 rok szkolny,

wed逝g potrzeb.

Rozw鎩

emocjonalny.

 

 1. Rozwijanie umiej皻no軼i rozpoznawania w豉snych emocji.
 2. Kszta速owanie umiej皻no軼i rozpoznawania swoich mocnych i s豉bych stron.
 3. Kszta速owanie sposob闚 wyra瘸nia uczu, emocji i dzielenia si nimi oraz umiej皻no軼i radzenia sobie z trudnymi stanami uczuciowymi w spos鏏 akceptowany spo貫cznie.
 4. Kszta速owanie umiej皻no軼i oceny w豉snych zachowa.
 5. Rozbudzanie empatii.
 6. Rozwijanie tolerancji i szacunku, umiej皻no嗆 prowadzenia dialogu z innymi lud幟i.

 

 

 

 

- realizacja za這瞠

programu

profilaktycznego,

- konsultacje z

pedagogiem i

psychologiem,

- zaj璚ia tematyczne,

- spotkania indywidualne

i grupowe z rodzicami,

- spotkania ze

specjalistami.

j.w.

 

j.w.

Rozw鎩

spo貫czny.

 1. Budowanie systemu przekona uczni闚 w oparciu o tradycje humanistyczne.
 2. Kszta速owanie szacunku dla drugiego cz這wieka.
 3. Kszta速owanie w豉軼iwych postaw i zachowa wobec: r闚ie郾ik闚, rodzic闚, nauczycieli, innych pracownik闚 szko造.
 4. Rozwijanie wi瞛i z rodzin i przynale積o軼i do spo貫czno軼i klasowej, szkolnej, lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej.
 5. Uwra磧iwienie na poszanowanie j瞛yka ojczystego i dziedzictwa, symboli i tradycji narodowej a tak瞠 rozwijanie poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

 

 1. Wdra瘸nie do tw鏎czego rozwi您ywania problem闚 pojawiaj帷ych si w codziennym 篡ciu.
 2. Rozwijanie potrzeby w豉軼iwego komunikowania.
 3. Pomoc w poszukiwaniu autorytet闚.
 4. Kszta速owanie odpowiedzialno軼i za swoje czyny i zachowania.
 5. Rozwijanie aktywno軼i spo貫cznej w 鈔odowisku.
 6. Wdra瘸nie do podejmowania dzia豉 animatora we w豉snym 鈔odowisku r闚ie郾iczym.
 7. Doskonalenie umiej皻no軼i pe軟ienia przypisanych r鏊 spo貫cznych.

 

 

 1. Wdra瘸nie do obserwowania i rozumienia wa積ych wydarze z 篡cia spo貫cznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na 鈍iecie.

 

- przydzielanie funkcji

klasowych i szkolnych,

- udzia w pracach

samorz康u klasowego,

szkolnego oraz w

poczcie sztandarowym,

- wsp馧tworzenie zasad

reguluj帷ych 篡cie

szko造,

- udzia w

uroczysto軼iach

organizowanych na

terenie szko造 i poza ni

np. Kwiecinki,

奸ubowanie i Otrz瘰iny

klas pierwszych,

Spotkanie

Bo穎narodzeniowe,

- udzia w akcjach

charytatywnych,

- warta honorowa przy

grobie patrona i

nieznanego 穎軟ierza

- godne reprezentowanie

szko造 na zewn徠rz,

- udzia w konkursach i

ich organizacji,

- samopomoc kole瞠雟ka

- zaj璚ia pozalekcyjne,

- zaj璚ia lekcyjne,

 

 

 

- spotkania z

przedstawicielami

r騜nych instytucji

 

dyrektor, nauczyciele przedmiot闚 ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem nauczycieli humanist闚,

pedagog, psycholog, nauczyciele 鈍ietlicy

j.w.

 

Rozw鎩 fizyczno – zdrowotny.

 

 1. Utrwalanie nawyk闚 troszczenia si o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 2. Wyrabianie poprawnych nawyk闚 higienicznych i 篡wieniowych.
 3. Dbanie o schludny wygl康.
 4. Poszerzanie wiedzy na temat w豉snego cia豉, jego mo磧iwo軼i i ogranicze.
 5. W豉軼iwe gospodarowanie czasem i aktywny wypoczynek.

 

 

 

 1. Kszta速owanie poczucia odpowiedzialno軼i za zdrowie i bezpiecze雟two w豉sne oraz innych, a tak瞠 gotowo嗆 do wsp馧dzia豉nia w tym zakresie.
 2. Wytwarzanie nawyk闚 dba這軼i o mienie szko造.

 

 

 

- akcje promuj帷e zdrowy

styl 篡cia np. Zachowaj

Trze德y Umys,

- zaj璚ia lekcyjne i

pozalekcyjne,

- organizacja Dnia Sportu

- aktywny udzia w grach

zespo這wych oraz

nabywanie umiej皻no軼i

ich organizacji,

- dbanie o 豉d i porz康ek

w miejscu pracy,

- wsp馧organizowanie

czasu wolnego np. w

okresie ferii zimowych

- spotkanie ze specjalist

- wsp鏊ne

przygotowywanie i

spo篡wanie posi趾闚

 

dyrektor, nauczyciele przedmiot闚 ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem nauczyciela biologii, wychowawcy klas,

pedagog, psycholog, nauczyciele 鈍ietlicy

 

j.w.

Rozw鎩

w zakresie edukacji ekologicznej.

 

 1. U鈍iadamianie konieczno軼i dbania o 鈔odowisko naturalne.
 2. Kszta速owanie w豉軼iwego stosunku do 鈍iata zwierz徠 i ro郵in.
 3. Uwra磧iwianie na pi瘯no regionu i kraju.

 

 

 

 

 

 

- udzia w tematycznych

konkursach i akcjach

ekologicznych,

- wycieczki

- pogadanki

- spotkania ze specjalist,

- udzia w rajdzie

rowerowym

- dba這嗆 o ro郵inno嗆 na

terenie szko造

 

 

 

nauczyciele przedmiot闚 ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem nauczyciela biologii i wf., WOS-u, chemii, wychowawcy klas

 

 

j.w.

Rozw鎩 w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 

 1. Propagowanie zasad bezpiecznego poruszania si po drogach.
 2. Dba這嗆 o bezpiecze雟two w豉sne i innych uczestnik闚 ruchu.

 

- spotkania ze specjalist

np. policjant,

- realizacja programu

Bezpieczna droga do

szko造,

- udzia w kursie na kart

rowerow i

motorowerow,

- wycieczki piesze i

rowerowe

- pogadanki

 

 

wychowawcy, nauczyciel techniki, pedagog

 

j.w.

Wsp馧praca 鈔odowiska szkolnego z rodzicami.

 

 1. Wsp鏊ne realizowanie cel闚 wychowawczych.
 2. Budzenie pozytywnej motywacji we wsp馧dzia豉niu.
 3. Porady i konsultacje dla rodzic闚.
 4. Sta豉 wsp馧praca z dyrektorem, wychowawc, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
 5. Wsp馧organizowanie imprez klasowych i szkolnych.

 

- powo豉nie tr鎩ek

klasowych i Rady

Rodzic闚,

- spotkania indywidualne

i zbiorowe,

- kontakt pisemny i

telefoniczny,

- uczestnictwo w

ankietach

- uczestnictwo w

organizacji imprez

klasowych i szkolnych,

- wsparcie finansowe i

materialne

- opiniowanie niekt鏎ych

dokument闚 szko造,

 

Dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda

Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Crazy_Girl
02/02/2018 12:01:34
Pisze kto?


Powered by v6.01.6 © 2003-2005Leviathan by:
469442 Unikalnych wizyt

Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie | okazjanazakupy.pl